Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska8

8. Obrat světů.

(1930)

Je tomu jeden pozemský rok, co se toto slovo stalo skutečností. Žádný člověk nemůže tušit, co se v oné hodině událo. Dokonce ani účastníci nemohli pochopit vážnost děje. Teprve v budoucnu bude ono místo v lese pokládáno za posvěcené, až se pozná, jakým ohromným splňováním bylo vyhrazeno. Byl tak položen základ pro novou zralost světů. Základ, z něhož se musí nyní vyvíjet rozhodující převraty! Nic pak již nebude moci další dění ani odklonit ani zadržet, tak jako nebylo možno nějak rušit okamžik velkého obratu světů. Musel se naplnit, aby se nyní obnovilo vše, co se dosud ubíralo po nesprávných cestách.

A nic není dnes na zemi, co by se mohlo osvědčovat podle vůle Boží. Všechno je nesprávné! Obnoví se však, třebaže cesta k tomu povede strachem a hrůzou!

Lhůta prošla! Stojíme uprostřed soudu! Lidstvo to nepozoruje, poněvadž nechce vidět. Kdo však má oči k dívání, namáhej se! Brzy poznáš, jak je všechno bezpečně hnáno k jedinému bodu, který přinese zhroucení lidského vědění a umění v politice, státnictví i v církvích, ve všech vědních oborech, v obchodování i bankovnictví, dokonce ve společenském i rodinném životě! Všude!

Nic před tím nezůstane ušetřeno! Dokonce umění, které se vždy drželo, bude tentokrát vtaženo do víru, který musí všechno zničit.

A nastane nová doba! Výstavba od základu. Stavební kameny, které se nedají použít ke zdravému budování, budou navždy odhozeny! Zůstanou ležet, aby se na starém místě rozpadly na znamení důtklivého varování!

Varujte se proto, abyste nepatřili také k těmto kamenům, které musí být odhozeny! Buďte bdělí! Abyste se nezřítili do zkázy s těmi, kteří ještě dnes nechtějí nic vidět!

Neznáte hodinu, kdy všechno dospěje k bodu, na němž musí dojít ke zhroucení. V tutéž dobu bude člověku vzata každá naděje a každá klamná představa o jeho dosavadní vlastní vznešenosti. Tímto způsobem bude musit být konečně usmrceno pyšné myšlení! Slova a varování nebyla slyšena!

Člověk má nyní okusit a sníst shnilé ovoce svého nesprávného působení, až z něho nic nezbude. Ani jedinému nemá být pomoženo! Nechtěli to jinak!

Ti, kteří zůstanou, budou posilněni a upevněni, přísně od všeho očistěni a půjdou pokorně na novou výstavbu, jsouce vedeni rukou Boží k míru a štěstí.

sbornik1/prednaska8.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek