Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska13

13. Kladu duchovní základní kámen ke chrámu …

(Výňatek z Pánových slov)

Kladu základní duchovní kámen ke chrámu, který má zvěstovat moc, vznešenost a zářivou dokonalost Mého Otce, který Všemohoucí vládne nade všemi světy. Má to být chrám splňování. Až jednou budete kráčet jako dokonalí duchové po světlých stezkách v Ráji, pak poznáte, jaká byla milost Boha, Pána, že jste, nehledě na všechno, byli vyvoleni, abyste spolupomáhali při jeho vzniku na Zemi. Pak konečně také poznáte, že jste navzájem spojovali nejen pozemské, ale také duchovní kameny, aby vzniklo nádherné dílo, které zaznívá mohutnými, jásavými tóny varhan.

S pozemským dokončením stavby se naplní dávná zaslíbení. Bude vám takto darováno místo nejsvětějšího zakotvení Světla. Vlny Světla budou stoupat a klesat spojujíce chrám se zářícími stupni mého trůnu a tím se mnou a z něho se bude tyčit plamenný kříž života do žáru Světla, které kdysi vyslalo své svaté krůpěje do nicoty a z milosti Boha ji osvítilo a dovolilo, aby se stala formou.

Vaše duše buďtež však otevřeny, neboť do nich bude vnořena nová odpovědnost, které budete chtít správným způsobem sloužit. Vaše věrnost a láska ke Světlu, k Bohu, má vyrůst nad pozemské. S novým chrámem máte se i vy stát novými k novému činu.

Udržujte chrám Páně čistým, aby, podoben světelnému průseku, vám poskytl spojení se mnou!

sbornik2/prednaska13.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:09 autor: Marek Ištvánek