Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska26

26. Slavnost Lilie.

Pro člověka to není jednoduché žít správně podle vůle Pána, poněvadž jeho myšlení je pokřiveno až k těm nejjemnějším kořenům. Musí se učit něčemu a znovu budovat od prvních do posledních věcí.

Všechno, co si cení jako nejčistší cítění, jako ideál ušlechtilého lidství, všude se dal rozum nesprávnými cestami. Pokřivil, posunul a podle lidské vůle zkalil zcela nepozorovaně i to dobré, krásné, pravdivé, co přišlo ze Světla vůle Boží.

Nyní stojí před dušemi vysoká zeď nesprávných názorů, na scestí svedených pocitů a pokřiveného působení. Musejí ji odstranit, chtějí-li vejít do říše Pána.

Člověk teď dělá všechno špatně, poněvadž nyní v soudu musí všude ukázat svou neschopnost, aby se stal zase skromným a malým. Musí se naučit úctě k Pánu a k Jeho svatému působení. Lidé, co jste si to způsobili, když jste opustili světlou stezku, kterou vám ukázala nejsvětější Láska. Všichni nyní bloudíte na svých cestách, každý zaslepeně a domýšlivě jde jinou cestou, posmíváte se jeden druhému a věříte, že jste každý našel to pravé.

Tady si cení půsty a sebetrýznění jako zbožnost, jinde vedou v trvalé modlitbě a daleko od světa „Bohu se líbící1) život“, aniž vědí, že s každým dechem urážejí nejsvětější jméno Všemohoucího. Zde je oceňováno hrdinství a láska k vlasti, pod jejímž pláštíkem se roztahuje sobectví a ctižádost. Mnozí bojují čestně, avšak slouží přitom jen mocichtivosti jiného.

Co se stalo ze vznešených čistých žen – toho vzoru lidstva, toužícího po Světle, které byly matkami, vychovatelkami, služebnicemi i paními, jejichž pohled byl obrácen k výšinám a v ušlechtilé počestnosti napomínal a vedl duše?

Podívejte se na ženskost, jak se dnes nabízí, majíce za samozřejmé pohrdání všemi nejpodstatnějšími ženskými mravy a zdrženlivostí. Lidé, na svých ženách musíte přece poznat, jak zkaženým a pokřiveným se stal váš život, jak se odvrátil od věčného Světla a jeho svatých zákonů!

Proto se také musí sklonit nejdříve žena a do nového života musí kráčet v čele, chce-li se lidstvo ještě uzdravit. Tak jako šla lehkomyslně a pohrdavě vpředu ve věcech špatných, tak musí ukázat cestu také k dobru a nebude jí ulehčeno, aby ji nalezla.

Musí se zbavit ješitnosti, která následovala žádostivě každé lákání temna, musí nesprávné změnit ve správné, ve smysl pro krásu, zaměřený ke Světlu, v němž si půvab a ženská důstojnost podávají zářivé ruce.

Pryč nyní s falešnou láskou, v níž tak dlouho panovala změkčilost a sobectví. Láska se opět stane čistou bystřinou, která nádherně osvěží, občerstvujíc a ochlazujíc tělo i duši.

Pryč se vším, co vám pomáhal stavět Lucifer. Strhněte kameny ze zdí temna, sebelásky, vlastního chtění. Až budou kameny s rachotem padat, pak se zhroutí před vámi i moc temna a světlo nového dne zazáří vítězně před vašima oslněnýma očima.

 

Pak poznáte Pánovu svatou Lásku, která vám svítila i ve hněvu, pak bude jásot a radost na Zemi a váš dík pokorně poklekne před tím, který kvůli vám opustil přesvatou vlast, přišel na Zemi, aby soudil a zachraňoval.

1)
bohulibý
sbornik2/prednaska26.txt · Poslední úprava: 25.10.2015 23:01 autor: Marek Ištvánek