Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska29

29. Den Holubice 1934.

Slavnost Svaté Holubice! To je nejvyšší slavnost, která naplňuje chrám svatého Grálu ve světlém Hradě, jehož síněmi proudí jásavý dík. Síněmi, které pojmou světy.

Je to ono veliké dění, bez něhož by stvoření nemohlo existovat, to, které je podporuje a udržuje. A všechno žije z toho, co smí ve stvoření žít.

V pokorném odevzdání klečí andělé a Prastvoření. Neodvažují se pozvednout tvář k této veliké Boží lásce, která daruje sílu v nejsvětější Čistotě a nepředstavitelné hojnosti.

Od této Čistoty bude odmrštěn ten lidský duch, který se nezměnil podle Slova a nedal se cestou, kterou mu předepisují zákony ve stvoření, jež v sobě nesou vůli Boží.

Ti však, kdo v pokoře hledají Boží vůli, aby vděčně podle ní utvářeli svůj život, přijmou dnes netušenou sílu, která milostiplně pozvedne jejich ducha vzhůru, aby touha došla naplnění.

Dnes je to jiné než dříve! Poprvé proudí svatá Boží Prasíla ničím netlumena dolů. S radostnou nadějí na ni Země čeká, aby byla nyní schopna setřást násilím všechny následky zlého lidského chtění v síle svého vlastního Pána a Stvořitele, který jí posílá vykoupení z jařma hanebného zbloudění na dobu tisíce let.

Následky dnešního dění budou otřásající, neboť Svatá Prasíla uvolňuje jasně a zřetelně nejen Boží požehnání, nýbrž i svatý hněv, jenž očekávaje tuto sílu, vznáší se už týdny nade vším lidstvem!

A v pravdě, nyní je toto lidstvo zralé! Samo svým myšlením a konáním uvolňuje všechno pro sebe i proti sobě. Neboť každé myšlení, každé jednání působí teď jako stisk tlačítka rozvodné desky, která spustí proud této Boží síly, což vyvolá bezprostřední zpětné působení dosud netušené intenzity.

Násilně budou nyní pozemští lidé posunuti před neúplatnou boží spravedlnost, před níž neobstojí žádný sebeklam, kterému se dosud oddávali.

Modlete se vy, kteří jste přijali mé Slovo jako takové, aby se vám v této hodině dostalo síly, kterou budete potřebovat, abyste obstáli před soudným paprskem Božím.

Amen.

sbornik2/prednaska29.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:33 autor: Marek Ištvánek