Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

doznivani:start

Poselství doznívá

od Abdrushina

Otevření knihy

Pořad přednášek.


Podle vydání Nakladatelství Hlas, Zlín, 1932-1937, 1995-1996, 1997

Přeložil Josef Kovář a přátelé1) z původních německých textů, které mu Abdrushin zasílal

Poslední kontrola: 10.2015


Pán Abdrushin vydal knihu přednášek Im Lichte Der Wahrheit - Gralsbotschaft (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu) v němčině v roce 1931 v nakladatelství Der Ruf (Volání). V roce 1932 (a později i 1940) vydalo Nakladatelství Hlas, které bylo za tímto účelem podle přání Abdrushina založeno, český překlad Poselství Grálu provedený Josefem Kovářem z něměckých textů, které mu Abdrushin zasílal.

Přednášky v této knize také Abdrushin postupně zasílal Josefu Kovářovi k překladu spolu s jeho přáteli z němčiny do češtiny, který je ve stejném pořadí postupně vydával německy i česky v Nakladatelství Hlas v letech 1932 až 1937 pod souborným názvem Poselství Grálu doznívá, jako pokračování Poselství Grálu. Řazení a obsah přednášek byly Pánem přesně určeny pro čtenáře v naší zemi.

Abdrushin osobně kontroloval český překlad od Josefa Kováře podle vyzařování předčítaných textů.

Abdrushin klade velký důraz na smysl pořadí přednášek Poselství Grálu i Poselství doznívá, protože tak vede lidského ducha postupně krok za krokem k poznání. Bez předchozího kroku či stupně v poznání, které si má lidský duch osvojit, nelze správně pokračovat v dalším vstřebávání vědění. Přijetí Poselství Grálu je tedy nutným stupněm k přijímání Poselství doznívá.

Přejeme nám všem, abychom nesmírné, nedocenitelné, láskyplné dílo Pána zužitkovali ke správnému vedení síly Světla, která námi proudí a oživuje nás. Aby tak vzniklé dobro z nitra prozářilo pomocně okolí a dovedlo nás nakonec až domů do věčného duchovního ráje.

Taková je nejčistší modlitba jako dík za milost žití.

Marek Ištvánek, 2005-2012

1)
Poznámky s přeškrtnutým textem představují původní překlad, který jsme opravili.
doznivani/start.txt · Poslední úprava: 25.10.2015 23:14 autor: Marek Ištvánek