Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved15

15. Smrt Syna Božího na kříži.

Otázka:

V článku jednoho časopisu jsem četl následující:

„Probodnutí těla Kristova a jeho smrt na kříži byla světově historickou událostí smíření Božství s lidstvem, byla nejdůležitějším dějem všech dějů, na který se vztahuje více nebo méně všechno hlubší náboženské myšlení před Kristem a po Kristu.“

Krátce před tím jsem četl velmi osvětlující přednášku Abdrushinovu o smrti Syna Božího. Nemohla by být uveřejněna v témže časopise přiměřená odpověď, podobná této přednášce? Mnozí lidé by se o to jistě silně zajímali.

Odpověď:

Má-li být tento názor známkou hloubky náboženského myšlení, pak je to s ním špatné. Nehodlám psát do novin.

Nehledě k tomu, že by časopis určitě odmítl přijetí opačného článku a já bych se nemohl rozhodnout o to prosit, poněvadž sám své přednášky považuji za příliš vážné, nezbyl by mi k tomu ani při nejlepší vůli čas. Avšak i vážnost věci samé mi zakazuje, abych se o tom zúčastnil veřejného vyměňování názorů v denních listech.

Každý skutečně vážně hledající člověk se takovými články a vývody stejně nespokojí a nakonec přece najde cestu k mým přednáškám, aby tak jako vy s hrůzou poznal nesprávnost mnoha dosavadních názorů. Poněvadž jste přednášku již četl, jest zbytečno, abych o věci samé důkladněji mluvil. Kdo může o tom jen trochu neovlivněně přemýšlet, musí v názoru, zastávaném v článku, nalézt povážlivý háček, který mu nedá dospět ke klidu a tím více ho nutí k opravdu vážnému hledání pravdy. Jistě každému v sobě živému člověku bude těžko pochopitelné, že právě výslovně zločin a vražda posla, který přišel z Božského, má přivodit smíření tohoto Božství s lidstvem!

Bůh nechal svého Syna, aby z veškeré slávy přišel na tuto chmurnou Zem mezi lidi, kteří se od něho odklonili, aby jim ukázal cestu vzhůru do jeho světlé říše. A to vysvětlením ve svém Slově, které můžeme nazvat také poselstvím nebo učením. Že toto lidstvo, jemuž poselství Boží platilo, Vyslance pak zavrhlo, v nenávisti pronásledovalo a na konec ještě umučilo a zavraždilo, byl důsledek hříchu nebo pochybení, že místo Boha, povýšilo pozemský rozum za svého skutečného vládce. Místo, aby tato nová vina byla považována za plod tohoto velikého pádu do hříchu, povýšili lidé tento krvavý čin a odmítnutí Božského Vyslance dokonce na vše přezařující slavnost smíření takto se rouhajícího lidstva s Božstvím, které bylo touto vraždou tak zneuctěno! Je to přece jen silný kousek. Jak si představuje toto podivné lidstvo svého Boha, že se domnívá, že s ním může beztrestně takto jednat?

odpovedi/odpoved15.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 09:41 autor: Marek Ištvánek