Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved31

31. Jest Abdrushin věštec?

Otázka:

Jest Abdrushin věštec nebo čerpá z cizích pramenů?

Odpověď:

Přesto, že tato otázka jest čistě osobní, čili zvědavost a vědění o tom absolutně nemůže přispět k duchovnímu vzestupu, chci na to výjimečně odpovědět. Nejsem žádný věštec ve známém smyslu, nečerpám však ani z cizích pramenů. Obojího není mi zapotřebí. Také si ze žádné strany nic nevypůjčuji, jak se mnozí domnívají. Není to žádné shrnování myšlenek jiných hnutí. Nacházíte-li příbuzné zvuky v rozličných starých i novějších směrech, vzniká to pouze tím, že v nich jsou obsažena zrnéčka Pravdy. Taková zrnéčka musí vždy a všude zůstat stejná a proto je lze nalézti i v mých přednáškách.

Čerpám sám a nesestavuji nic dohromady! Kdo se s tím nedovede spokojit, ten by nerozuměl ani tomu, kdybych chtěl vysvětlit více. Chci, aby Slovo bylo zkoumáno a přijímáno, pokud to kdo dovede, neboť bez vlastního přesvědčení každého jednotlivce nemá pro něho žádnou cenu. Přesvědčení však nesmí být k vůli tomu, kdo Slovo přináší, nýbrž musí vzniknout z vnitřního souhlasu s  tím, co bylo řečeno! O tom jsem se zmínil výslovně již na počátku svých přednášek ba ještě více, vyžaduji to. A při tom jsou takové otázky zbytečné. Kdo přes to při čtení nevycítí již čerpání, ten také Poselství vůbec nepochopil.

odpovedi/odpoved31.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:11 autor: Marek Ištvánek