Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved38

38. Lorber.

Otázka:

Co říká Abdrushin o Lorberovi?

Odpověď:

Jeho díla jsem nikdy nečetl, avšak vím, že měl být upravovatelem cesty pro nositele Pravdy. I když on sám se postavil do služeb této úlohy, snaží se nyní jeho stoupenci, aby tuto z části radostně splněnou misii rozbili. Chtěl hledající lidi vést vstříc nositeli Pravdy, ne však sám být nositelem Pravdy.

Mnozí jeho stoupenci však uzavřeli své oči a uši všemu ostatnímu a považují to, co on přinesl, za nejvyšší, takže samotné poselství nositele Pravdy budou hodnotit níže. Tím podkopávají Lorberův úkol a také jeho chtění.

Takové dění není však nové, nýbrž nalezne se dnes všude, nechť se jedná o Bahai, nebo o antroposofii a o všechna ostatní hnutí malého nebo velkého stylu, takže by pro mnohé bylo lépe, kdyby nepřišli žádní předchůdci. Na štěstí jsou mnohé přicházející události dosti silné, aby takové nebezpečné bludy odplavily a obnažily při tom Pravdu.

Předchůdci mohou mluvit sebezřetelněji, stoupenci však přece v zaslepenosti hledají vždy falešný výklad a přehlížejí tvrdošíjně nejzřetelnější poukazy. Jsou nevyléčitelní ve své neschopnosti přijmout něco úplně nezměněně a prostě tak, jak to jest. Vždy se pokouší podávat výklady a vysvětlení, ve kterých mohou nechat vyniknout svému vlastnímu světlu! Mnohému bude snad ještě možno pomoci poznáním, které vznikne v pravý čas v nouzi.

odpovedi/odpoved38.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:59 autor: Marek Ištvánek