Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved43

43. Znovuvtělení a náboženská vyznání.

Otázka:

Mají-li býti stigmata z části účinky karmy, musely by se přece objevovat mezi národem židovským, který tehdy Krista ukřižoval.

Odpověď:

Mnozí čtenáři se podiví, že takovou naivní otázku veřejně zodpovídám. Považuji to však za nutné, poněvadž takové omezené názory jsou, žel, velmi rozšířeny.

Znovuvtělení se neřídí podle příslušnosti k nějakému náboženství, nýbrž pouze podle zralosti ducha, tak jako podle vlastností, které na něm ulpěly a které si tehdy získal, nebo je v sobě nosí. Stupeň zralosti, tak jako druh vlastností vyvolávají účinky přitažlivé síly stejnorodého ve světovém dění, tedy také při znovuvtěleních. Ne však nějaký náboženský názor, nebo nějaká konfese.

Mezi dnešními Židy jsou proto vtěleni mnozí dřívější křesťané, tak, jako mezi nynějšími křesťany jest mnoho dřívějších Židů. Náboženské názory jsou čistě pozemské, právě tak jako národnost. Před těmito závorami, které zřídil lidský rozum, nezastaví se dění jako je znovuvtělení, poněvadž tyto závory nebo hranice nejsou v sobě živé a ve světovém dění nic neznamenají. Jsou to ve skutečnosti jen malé vedlejší věci, které jedině malý pozemský člověk považuje za důležité a veliké k vůli – pozemskému vlivu! Pro nic jiného.

Často jest křesťan ve svém nejbližším pozemském bytí Židem, aby byl později opět křesťanem, nebo obráceně a přirozeně právě tak stoupenci jiných náboženství. Také pohlaví jest věcí vedlejší. Mění se nebo zůstává stálé, podle vývoje druhu schopností nebo „sklonů“.

Vedle veškeré velikosti, která v tom jest, dokazuje tento stav, že určitý náboženský názor nemá nic společného s vlastní hodnotou nebo nehodnotou lidského ducha. Mimo to ukazuje, že náboženská nenávist, tak jako nenávist národnostní, jest něco pozemsky malého a nízkého, ba dokonce něco směšného, poněvadž jest to nesmyslné. Avšak ani náboženské pojmy nebyly nikdy v pozemských lidech živé, neboť jinak by musel jejich vliv býti silnější a jíti hlouběji a vytrvati dále! Řídké výjimky, které skutečně živě stojí ve svých názorech a proto také zůstávají jim dlouho podrobeny, takže přichází k platnosti i při znovuvtěleních, nemohou být považovány za příklady.

Proto bude každému čtenáři tím lehce srozumitelné, když pravím, že „živé Slovo Boží“ nemůže nikdy vzejít z určitého a pevného náboženství, nenese také nikdy něco takového v sobě a také nechce! Kristova slova o jediné „církvi“ nebyla pochopena ve velikém čistě duchovním smyslu, nýbrž žel, byla velmi zpozemštěna a tím omezena a jejich smysl byl zmrzačen.

odpovedi/odpoved43.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:23 autor: Marek Ištvánek