Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved48

48. Poselství Grálu a Židé.

Otázka:

Platí Poselství Grálu také pro Židy?

Odpověď:

Poselství platí, jako kdysi poselství Kristovo, všem lidským duchům, kteří se mu otevřou! V tom smyslu není žádných závor. Kdo se správně otevřel, jest stejně hodnotný jako všichni ostatní. Rozdíl vzniká vždy jen silou tohoto otevření se.

Poselství Kristovo bylo tehdy také jen v první řadě určeno Židům, ne snad výlučně, poněvadž ti v sobě měli podle tehdejšího duchovního vývoje největší možnost k pochopení. Ve zpětném působení se proto Syn Boží nemohl vtělit nikde jinde. (přednáška „Otče odpusť jim, neb nevědí, co činí“) Přesto platilo poselství celému lidstvu. Židé měli poselství Boží nést dále ke druhým dozrávajícím národům.

To nemělo vůbec znamenat výchovu k bezpodmínečnému židovství. Ne snad, že by se ten, kdo se otevřel Pravdě, musel stát Židem, aby mohl vejít do říše Ducha, do království Božího; neboť jen ten, kdo slouží Pravdě, může vejít do království Světla! Náboženství o sobě nehraje při tom žádnou roli! Právě tak jest tomu i dnes opět u všech, kteří se nyní chtějí otevřít Pravdě.

Následkem mnohonásobného znetvoření Slova Božího lidskou chytrostí, nastala nutnost nového Božího poselství prostřednictvím Syna Člověka, které se tentokrát obrací na základě nepošinutelného zvratného působení na všechny lidi, bez ohledu na národnost a náboženství. Je určeno všem, v nichž žije touha po vznešeném a čistém. Neboť poselství Boží jest opět určeno celému lidstvu na tomto i na onom světě a má být neseno dále, jako kdysi u Židů poselství Syna Božího.

Přesto mohou právě tím dnes i Židé dosáhnout vykoupení a osvobození z jařma, které tehdejším selháním na sebe uvrhli. Jestliže to však i tentokrát opět promeškají, pak jest to pro vždy. Nikdy již se jim k tomu nedostane příležitosti.

Avšak brzy nastanou i mezi Židy veliké věci, tak jako v celém lidstvu!

Pro poselství z Pravdy a proto také před Bohem neznamená křesťanství ani židovství jako takové nic!

Pravé poselství Boží zná jen lidské duchy, kteří jsou více nebo méně vyvinutí, tedy více nebo méně vnímaví. A jedině to jest směrodatné ve zpětném působení, které je řídící ve stvoření. A toto zpětné působení jest částí samotné veliké vůle Boží, takže ve skutečnosti tato vůle skrze bezpodmínečné zpětné působení vše ve stvoření řídí a přináší původci podle zásluhy odměnu nebo trest.

odpovedi/odpoved48.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:30 autor: Marek Ištvánek