Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved55

55. Antroposofie.

Otázka:

Jde antroposofie správnou cestou? Mnozí antroposofové chtějí vésti spory o Poselství Grálu.

Odpověď:

Stoupenci každé sekty jsou přesvědčeni o její správnosti a zvláště o správnosti své vlastní moudrosti. Takoví lidé čtou a slyší všechno ostatní jen v tom jednostranném přesvědčení, nehledají tedy již a nemohou proto také nic nalézt. Tím se stali slepými a hluchými. I nejčistší Pravdu by považovali jen za chtěnou zášť a zavrhli by ji, jakmile by nesouhlasila s jejich vlastními moudrostmi.

Jsem proto rád, že takovou otázku, jako je vaše, nepotřebuji zodpovídat, poněvadž jsme již vstoupili do oné doby, kdy každý člověk brzy na sobě prožije, zda jde cestou správnou, nebo zda se to jen domnívá a odkud jedině může mu přijít pomoc. Tímto způsobem a nikoliv slovy budou obnaženi a padnou falešní proroci. Buďte tedy klidný a pozorujte ještě krátký čas. Brzy naleznete sám neklamný rozsudek. Také o antroposofii.

Nechte tedy klidně lidi přít se o Poselství Grálu. Ve slepém hněvu chce mnohý horlivec v Poselství nacházet dokonce rozpory právě tam, kde se jeví nejlogičtější věcnost nejzřetelněji. Jde-li však vážný čtenář na kloub takovým údajným rozporům, vidí brzy, že tvrzení o těchto rozporech bylo jen zrcadlením nemožnosti porozumění u dotyčného útočníka samotného nebo svědectvím o tom, jak se zapletl do nesmyslností vlastního názoru, od kterého ve vzdorovité zarytosti nechce upustit. Tak se při bližším zkoumání útoky odhalují jen jako vysvědčení duchovní chudoby takových lidí, kteří tím chtějí oslňovat svou vlastní moudrostí. Ve většině případů takoví lidé vůbec nečetli celé Poselství, nýbrž prostě na ně štěkají tím, že zběžně do něho nahlédli a vyňali několik jednotlivých částí s výrazem úzkosti a starosti, že by jejich dosavadní vymyšlená velikost mohla utrpět úhonu někým, kdo to ví lépe.

Někteří jdou v této směšnosti dokonce tak daleko, že chtějí tvrdit, že Poselství neobsahuje vůbec nic nového. Nu a na to není zapotřebí žádné odpovědi. Myslím, že právě toto tvrzení nese v sobě již správný úsudek o dotyčných a dává poznat, že jim úplně chybí jakákoliv možnost porozumění a že ve své vnímavosti dosud nedorostli na vlastní obsah Poselství. Tito mají klidně dále patřit k lehčím společnostem.

Nepomůže jim však žádný útok, žádný výsměch, žádný posměch … všichni budou pohřbeni pod troskami své falešné vědychtivosti a ke svému štěstí rychle zapomenuti, při čemž Poselství Grálu zůstane.

odpovedi/odpoved55.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:39 autor: Marek Ištvánek