Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved65

65. Co jest vážné hledání?

Otázka:

Co jest vážné hledání?

Odpověď:

Vážné hledání není právě všechno to, co je dnes takto označováno! Kdo vážně, tedy poctivě hledá Pravdu, musí se nejdříve úplně vnitřně očistit, to znamená vyprázdnit se ode všeho, co dosud četl a čemu se učil, a musí to úplně odsunouti stranou. Musí vyřadit také všechny osoby a pak klidně v sobě procítit „Slovo“ jako dítě, které stojí před něčím novým. Ne bez důvodu nachází člověk u dětí často nejneklamnější posouzení věcí a lidí, poněvadž tyto předstupují ke všemu bez předsudků a bezelstně.

Zní to lehce, jest to však pro dnešního člověka to nejtěžší. Není pro něho větší překážky než právě toto. A poněvadž požaduji nejvážnější hledání jako základní podmínku pro možnost přijetí vlastního obsahu Poselství Grálu, stavím tím na člověka největší požadavek, jaký mu vůbec může být položen. Tím také současně vylučuji zcela jistě již předem všechny ty, kteří jsou domýšliví na své vědění. Jest to třídění, při kterém jen pokorný může obdržet palmu pravého poznání v důsledném zvratném působení, přičemž ostatní vyjdou naprázdno.

Pochopit toto všechno rozumově jest až na vzácné výjimky vyhraženo novému pokolení, které přežije nynější dobu, neboť teprve očistěný rozum, který násilím bude očistěn ode všech strusek nynějších bludů a ješitnosti, vlastním prožitím přinese nutnou k tomu neovlivněnou možnost pochopení.

Toto nové pokolení nelze však očekávat teprve v příštích stoletích, nýbrž již žije a stane se novým jen tím, že jeho příslušníci rozličného stáří vyjdou očistěni ze soukolí a mlýnských kamenů, které nyní právě začínají mlíti! Při čemž všichni ostatní budou rozemleti.

Takový opravdu hledající nebude hledat spolky, nebude se přidružovat k žádným sektám a nebude také mít potřebu se sdružovat. Zpracuje jedině všechno v sobě, poněvadž jiný mu při tom nemůže pomoci. Jen tak to v něm ožije a stane se jeho vlastnictvím, které nemůže sdíleti s jinými lidmi.

odpovedi/odpoved65.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:52 autor: Marek Ištvánek