Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved78

78. Osud Inků.

Otázka:

Znám historii Inků, „synů slunce“. Byli dobromyslní a přece tak strašlivým způsobem zanikli pověstným Pizarrem. Lpěla na tomto lidu tak těžká karma, že ji nemohl při své čistotě a dětskosti odčinit symbolicky? Jak lze vysvětlit při nevinném životě tohoto lidu hrůzy, jež musel prožít?

Odpověď:

Velmi jednoduše! S nevinností, v níž Inkové žili, byli by došli k zastavení! Cítili se dobře, necítili potřebu, aby se dobrovolně dále vyvíjeli.

Žili jako nevinné ovečky. Na Zemi však existovali ještě jiní lidé, kteří se oddali neblahému vlivu panství rozumu a podobali se proto vlkům. Jak známo, nemohou ovce a vlci žít pohromadě.

Mimo to si musí tazatel ujasnit, že všechny obtíže nemohou být následkem existující již karmy, neboť i karma musela přece míti jednou svůj počátek.

Každý čtenář mého Poselství ví, že i dnes se každou hodinu vedle běžící karmy nejen karmická vlákna rozuzlují, nýbrž stále i nová navazují.

Tak si tito zlovolní lidé, kteří přepadli Inky, navázali novou karmu, zatím co Inkové, přes těžké prožívání získali; neboť se stali bdělými, aby se duchovně i pozemsky mohli dále vyvíjet!

Z této události se může lidstvo opět poučit, že je povinností lidí býti vždy bdělými. Duchovně i pozemsky. Pozemský člověk může stát duchovně sebe výše, může sebe lépe žíti ve Světle, jestliže není současně i pozemsky bdělý a zapomíná na své pozemské okolí, v němž jest mu žíti jako pozemskému člověku, nechce-li tohoto okolí dbáti, nýbrž chce zde na Zemi žíti jen duchu, pak utrpí, musí utrpět škodu, protože dává zlovolným lidem volné pole. Umožňuje tak růst slabostí a chyb svých spolubližních a poskytuje jim dokonce příležitost, aby se v nich vyzuřili. A to je špatné!

Ve svém Poselství jsem výslovně poukázal na to, že na Zemi musí jít pozemské ruku v ruce s duchovním.

Bdělost je tou nejlepší obranou a nejostřejším bojem!

To je důležité pro každého pozemského člověka! Již bdělostí může být odvráceno mnoho zla, dříve než dojde k boji. To je ten správný boj, který se vyžaduje ve smyslu Boží vůle. Tak mají všichni bojovat v pevné bdělosti a skrze ni!

odpovedi/odpoved78.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 15:34 autor: Marek Ištvánek