Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved79

79. Osočování.

Otázka:

Všiml jsem si toho, že právě proti Abdrushinovi jsou podnikány stále nové útoky s takovou nenávistí, jejíž způsoby musí na vzdělané a myslící lidi působit odpudivě. Nesetkal jsem se s tím jen u různých sekt, ale musel jsem to vidět nyní i u církví.

Zamýšlím se nad tím velmi, protože takové jednání ukazuje pravý opak vzorného křesťanského života, jak bychom to museli očekávat a požadovat ode všech lidí, kteří náleží k církvi a slouží jí, jestliže máme věřit v pravost jejich slov a nauk.

Rozhodně to neodpovídá zásadám Syna Božího Ježíše, na nichž přece jsou křesťanské církve založeny a které jsou závazné pro každého křesťana, jenž to se svým křesťanstvím míní vážně. Jak si lze vysvětlit, že se vyskytuje něco takového, jehož způsob musí otřást celou základní stavbou? Nebo mám snad nesprávný názor?

Odpověď:

Otázkou je již dosti zřetelně dána odpověď. Je to myšleno zcela logicky a nepotřebuje žádného dalšího vysvětlování. V celých světových dějinách to prokazatelně byli vždy jen zástupci právě panujícího náboženství, kteří bojovali proti těm, kdo hledali Pravdu a proti nositelům Světla, pokud tito překročili hranice daných náboženských předpisů a přiblížili se tak Pravdě.

Tyto dějinné důkazy nemůže nikdo popřít. Ani Synu Božímu Ježíši nevedlo se jinak. To je přece všeobecně známo. Kdyby dnes opět přišel, vedlo by se mu opět přesně tak, bylo by to jen přizpůsobeno dnešním poměrům. To nejednou poctivě prohlašovali sami kněží s kazatelen. Žádný člověk, který zná lidi a jejich způsoby, nebude očekávat nic jiného.

Avšak způsob takových útoků, ať už k nim dochází v skrytu nebo veřejně, může jen charakterizovat dotyčné osoby, od nichž vyšly; oni též nesou zodpovědnost před zákony Božími, které nakonec proti nim musí zapůsobit. Osoby, které útoky provádějí, charakterizuje jedině způsob a vtiskuje jim příslušnou pečeť. Tazatel nemá tím však obviňovat samotné církve jako celek.

odpovedi/odpoved79.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 15:35 autor: Marek Ištvánek