Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved8

8. Sociální a politické úvahy.

Otázka:

Nevyjádří se Abdrushin o mnohých tak palčivých sociálních a politických otázkách?

Odpověď:

O sociální politice a podobných věcech nebudu přednášet. Může-li to udělat tisíce jiných úplně volně, aniž by při tom byli obtěžováni, u mne by lidé zcela bezpochyby za tím něco hledali. Jest ku podivu, jak se lidé snaží mým nejnevinnějším snahám a čistě věcně logickým přednáškám podkládati úmysly, jež jsou mi úplně vzdáleny. Dokonce soukromých rozmluv v tomto směru bych se rád vzdal, ačkoliv na ně má každý jiný člověk neomezené právo. Vznikly z toho na mne často již nejodpornější útoky. I kdybych na nějakou otázku odpověděl jen podobenstvím nebo současně použil k dokreslení to, co jsem viděl na příklad z nejvážnějších badatelských kruhů slavných médií s výslovným poukazem na to, pak se mi to osobně přičítá, a vyzdobené dodatky vlastní fantazie rychle kolportuje dále, nebo dokonce používá k nečistým účelům.

Co je to platno, že takové události v očích opravdových lidí vrhají světlo jen na ty, kdo se mne tím snaží poškodit? Co je to platno, že mi na to s mnoha stran dochází ujištění, že je to nejlepší důkaz pro to, jak vážně se berou moje slova! Ošklivost mi při tom vždy zůstane. Děje-li se toto již v oboru duchovním, jak by to bylo v oborech jiných!

Proto raději mlčím, třebaže bych mohl s toutéž prostotou a jistotou ostře osvětlit tak mnohé a mohl tak poukázat na mnohé cesty.

Chci v klidu provést a dokončit své práce, jež nacházejí tolik ohlasu. Z tohoto důvodu prosím, aby mi otázky tohoto druhu v budoucnosti již nebyly zasílány.

odpovedi/odpoved8.txt · Poslední úprava: 26.10.2014 21:40 autor: Marek Ištvánek