Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved81

81. Modlitby.

Otázka:

Jako vážný čtenář Abdrushinova Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ chci v sobě oživiti tak významnou přednášku o modlitbě.

Při tom cítím, že by pro mnohé lidi bylo velikým darem, kdyby Abdrushin mohl dát základní formu pro modlitbu všedního dne, které bychom se mohli přidržeti.

Odpověď:

Toto není první podnět tohoto smyslu. Proto jsem již kruhu čtenářů dal základ modlitby ranní, večerní a modlitby před jídlem, jejichž smysl odpovídá postavení člověka ve stvoření. Jestliže se člověk snaží tato slova nejenom „odříkávat“, jako to většina lidí dělá, nýbrž soustředěně je v sobě prociťovat, tedy spoluzachvívat se s nimi, pak vzniká taková účinná modlitba, jakou je člověk schopen vyslati. Moje slova mají k tomu poskytnout jen vnější oporu a podpořit cítění.

Modlitby znějí:

1. Ranní modlitba:

„Tvůj jsem, Pane! Můj život má býti jen díkem Tobě. Ó, přijmi milostivě toto mé chtění a dej mi i dnes k tomu pomoc Své síly!“ Amen.

2. Večerní modlitba:

„Pane, jenž trůníš nade všemi světy, prosím Tě, nech mne této noci odpočívat ve Své milosti.“ Amen.

3. Modlitba před jídlem:

„Pane, v milostivém působení Svého stvoření máš pro nás vždy připraven pokrm. Přijmi náš dík za Svoji dobrotivost!“ Amen.

odpovedi/odpoved81.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 11:44 autor: Marek Ištvánek