Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved95

95. Veřejné přednášky.

Otázka:

Proč nepořádá Abdrushin nadále veliké veřejné přednášky?

Odpověď:

Poněvadž mé slovo jest pro mne k tomu příliš cenné. Chci vám něco říci.

Představte si, že byste dnes vykonal velikou cestu a při tom narazil na místo, o jehož existenci lidé sice vědí, o němž však jim nic přesnějšího není známo, poněvadž nikdo tam skutečně nebyl. Lidé však podle vlastních pojmů si utvořili o tom rozličné obrazy a hádají se navzájem o tom, který z nich by měl být správný. Vás však zanesly mimořádné poměry na toto místo a najdete, že žádný z obrazů, které si lidé vymysleli, neodpovídá skutečnosti, nýbrž že všechno je docela jinak. Po dlouhých letech můžete se vrátit zpět a vypravujete nadšeně o skutečné podstatě a poměrech tohoto lidem neznámého místa. Co myslíte, že se pak stane? Lidé, kteří se dosud o to vůbec nestarali, přijmou i potom vaše vyprávění lhostejně, poněvadž na tom nemají žádného zájmu. Avšak všichni ti, kteří se snažili, aby o tom měli nějaký jasný obraz, nepřijmou snad s radostí vyprávění o vašich zážitcích na tomto místě, ačkoliv jim to přináší splnění jejich snu, nýbrž všichni náhle zapomenou své vlastní vzájemné spory a rozhořčené boje … jednomyslně se stanou vašimi protivníky a nepřáteli jen proto, že jste jim nevyhověl a nevylíčil skutečnosti tak, jak si je lidé ve své nevědomosti vymysleli. Proto budete považován za škůdce a v nejlepším případě vyhlášen za fantastu, nebo duchovního hysterika, avšak nejčastěji budete pak označen za švindléře a podvodníka, jen aby oni mohli podržeti svoje práva. Musíte být za všech okolností učiněn neškodným, lhostejno jakými prostředky, poněvadž se svými skutečnostmi přinášíte neklid a ohrožujete pověst a prameny příjmů tak mnohých, dosud vědychtivých.

Jiný obraz: Připusťte, že z některého místa nevyšel ještě žádný člověk a tamní obyvatelé také nikdy nic nečetli. Jeden z nich přišel však konečně z dalekých zemí, kde žil mnoho let a pak se radostně vrátil. Mezi tím musel však cestou vše, co odtud přinášel s sebou, zanechat zpět a mohl z tohoto důvodu podávat zprávy jen o tom, co zažil a viděl. Mluvil o cizích stromech, květinách a neznámých zvířatech. Našel-li několik lidí, kteří mu rádi věřili a měli z toho radost, tu stačil jen jediný z ostatních, aby výsměšnými, nedůvěřivými poznámkami otřásl vírou a přivedl ji v kolísání, ba časem ji úplně zničil. Ochotně je pak takový člověk uznán za fantastu a lháře, který chce, aby se o něm mluvilo, a všichni hladce popřou, že by mimo toho všeho, co vidí tito lidé ve svém místě, byly ještě věci jiné. Budou se smát tomu, když bude vyprávět, že jsou palmy, tygři a lvové a to s klidnou určitostí a pyšným rozumbradstvím. Představte si teď city toho, kdo dlouhá léta žil pod palmami, když před něj předstoupí lidé v  sebevědomé vědecké domýšlivosti a ze široka a s velikými gesty tvrdí, že tomu tak není, a rozhořčeně ho odsuzují a na něho ukazují. Nemusí v něm vzniknout hnus, jehož nelze dosti hluboce procítit? Pokuste se jen do toho vmyslet a vcítit. Myslím, že není již třeba mnoha slov k vysvětlení. Takový člověk bude nakonec mlčet a s pokrčením ramen se odvrátí od takové hlouposti.

Nehodí se uvedené obrazy ani na mne, ani na mé Poselství, avšak hodí se na lidstvo, vůči kterému stojím.

Jakou odvahu musí mít ten, kdo vstoupí jako vědoucí mezi lidi, do stvoření vyslán, aby jim ujasnil omyly, kterým propadli a jimž nakonec bezpodmínečně padnou za oběť. On přichází, aby je před tím varoval a zachránil.

Poněvadž za tím účelem nosí jejich šaty (tělo), mluví i jejich řečí, mezi nimi vyrostl a naučil se jejich způsobům výrazu, takže se jim jeví stejnorodým, to jedině již dostačí, aby jeho poselství zavrhli, jako tomu bylo u Krista. Tím se u všech ovšem projevuje zřetelně nedůvěra v dosažitelnost vlastní vědychtivosti. A přece nemůže jim býti Poselství dáno jinak, než tímto způsobem. Oběť, kterou Vyslanec ze Světla musí tím přinést, jest žel pak právě v tom, na čem pozemští lidé staví největší pochyby.

odpovedi/odpoved95.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:31 autor: Marek Ištvánek