Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved98

98. Přijetí do řádu „Grálu“.

Otázka:

Jak mohu dosáhnout přijetí do řádu „Grálu“?

Odpověď:

Stále a ze všech stran se opakující otázky na připojení se k řádu nebo přijetí do něho vyžadují stručné vysvětlení v „Listech Grálu“ („Gralsblätter“), čímž se současně dostane odpovědi všem, kteří se ptali.

Není možné jen tak beze všeho vstoupit do řádu tak, jak je to obvyklé u spolků, sekt nebo jiných společenství. „Grál“ nezískává členy. Těm, kdo žádají o přijetí, je vstup dokonce mimořádně ztížen. Nepřihlíží se k počtu příslušníků, nýbrž k vnitřním hodnotám, ať již jsou rozvinuty nebo ne. Jedině toho se dbá při přijímání mezi novice. Přijetí není spojeno s náklady. Novic ještě nenáleží řádu. Podle jeho duchovního vývoje to může trvat rok nebo také desetiletí, než je přijat do řádu. Přitom musí stále očekávat, že bude opět zcela vyřazen, jestliže v době noviciátu, kdy se mu zčásti dostane pomoci, neoživí hodnoty, které v něm spočívají. Jinak ale stoupá dál podle stupně svého vývoje.

Člověku, který se zajímá o učení řádu, radíme, aby se připojil ke stoupencům našeho učení Grálu v místě svého bydliště nebo v nejbližším větším městě. V mnoha městech se tvoří skupiny vážných lidí, kteří sami usilují o těsný styk s řádem, o přímou korespondenci s ním a také o to, aby je občas navštívil některý příslušník Grálu, jenž by v jejich kruhu hovořil o různých hlubokých životních otázkách. Z takového kruhu přicházejí časem novicové. Jsou to ti, kteří mimo vnitřní hodnoty nosí v sobě silnou touhu připojit se ještě blíže k řádu nebo v něm být také činní. Přijetí po méně než jednom roce noviciátu je nemožné. Přitom se na původní náboženské vyznání nebere zřetel, neboť řád posuzuje lidi jedině podle jejich vlastních hodnot.

Řád sám je naprosto nezávislý, nevybírá žádné příspěvky a jde, nedbaje mnohonásobných společenství, jen svou vlastní cestou.

Naštěstí je málo těch, kteří ve svých dotazech chtějí vědět, jaké výhody jsou spojeny s připojením se k řádu. Tito lidé nepřicházejí v úvahu ani pro připojení ani pro přijetí, poněvadž sama otázka dokazuje, že jim chybí vážná touha po vnitřním pokroku. Nemá se proto také poukazovat na výhody, které s sebou přináší stoupenectví.

odpovedi/odpoved98.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:44 autor: Marek Ištvánek