Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

poselstvi:prednaska71

71. Léčivý magnetismus.

Léčivý magnetismus bude zaujímati jedno z  vůdčích postavení v dalším vývoji lidského pokolení.

Mluvím-li o magnetopatech, míní se tím jen opravdoví znalci, kteří poctivým chtěním jsou ochotni pomoci lidstvu. Nejedná se tu snad o dav těch, kdo se při nepatrném průměrném vyzařování domnívají, že mnoha slovy a tajuplnými gesty konají něco velkého.

Nervosní neklid zmocňuje se sice řad těch statečných, kteří již po léta v tak mnohých případech přinesli svým spolubližním nejlepší pozemský dar, jaký mohli: Uzdravení od mnohého utrpení tak zvaným magnetismem svého těla, nebo přenosem podobných proudění z jemnohmotnosti.

Žel1), znovu opakuje se trvalý pokus označiti třídu magnetopatů jako méněcennou, ne-li jako něco ještě horšího, dělati jí překážky a potlačovati ji. S velkým křikem nadouvají se do nesmírna jednotlivé výjimky, kde nízká ziskuchtivost vytvořila nepoctivé charaktery, nebo kde již předem byly základem podvodné úmysly a ti, kdo tu působili, neměli vůbec onoho krásného daru.

Jen se rozhlédněte: Kdepak nejsou podvodníci a švindléři! Možno je najíti všude! V jiných povoláních dokonce ještě více. Z toho důvodu vidí každý ihned jasně v takovém osočování chtěnou křivdu.

Avšak závist a ještě více strach působí, že počet protivníků a nepřátel roste. Toto umění léčiti nemůže se ovšem získati při pitkách vína a piva.

Ono vyžaduje opravdové a především, také jadrné a zdravé lidi!

V tom asi tkví největší kořen veškeré závisti a jest pramen hlavního osočování. Neboť nelze dnes tak lehce splniti podmínky takového druhu. A co se v tomto směru jednou zmeškalo, nedá se již dohoniti.

Kromě toho nedá se pravá a mocná léčivá síla naučiti. Ona jest darem, který toho, kdo jí byl obdařen, určuje jako povolaného.

Kdo chce takové lidi potlačiti, podává tím důkaz, že nemá na zřeteli blaho lidstva, tím méně že je chová v srdci. Uvaluje tím také na sebe vinu, která se mu musí státi osudnou.

Nechť se nebojí hlouček statečných! I oni jsou předchůdci nové doby. Překážky jsou jen zdánlivé, nicotné a přechodné. Ve skutečnosti jsou jistým znamením brzkého, radostného a hrdého vzestupu.

1)
Bohužel
poselstvi/prednaska71.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 10:05 autor: Marek Ištvánek