Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

poselstvi:prednaska73

73. Velká kometa.

Vědoucí mluví již po léta o příchodu této zvlášť významné hvězdy. Stále víc a více množí se počet těch, kdo ji čekají. Vždy více zhušťují se náznaky, takže ve skutečnosti lze ji také brzy očekávati. Ale co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není dosud řádně vysvětleno.

Chce se věděti, že přinese převraty pronikavého druhu. Ale tato hvězda znamená více.

Může býti zvána hvězdou Betlémskou, protože jest úplně téhož druhu, jako byla ona. Její síla vysává vodu vysoko vzhůru, přináší živelní katastrofy a ještě více. Země se třese, když přijme její paprsky.

Od události v Betlémě nebylo tu nic podobného. Jako kdysi hvězda Betlémská, vybavila se i tato z věčné říše čistě duchovního k době, kdy přesně vejde v  působení na této zemi, až mají nadejíti pro lidstvo léta duchovního osvícení.

Hvězda má svou cestu v přímé linii z věčné říše až k této části světa. Její jádro jest naplněno vysokou silou, obaluje se hmotností a bude tím viditelnou i pro pozemské lidi. Jistě a neúchylně sleduje kometa svou dráhu a bude na úrovni v pravou hodinu, jak bylo předurčeno již před tisíciletími.

První přímé účinky začaly již v posledních letech. Kdo to nechce viděti a slyšeti, kdo necítí jako směšnost, že vše neobyčejné, co se již stalo, chce ještě vysvětlovati jako něco všedního, tomu ovšem není pomoci. Buď chce si hráti ze strachu na pštrosa anebo jest zatížen nejhorší omezeností. Oba druhy musíme klidně nechati jít jejich cestou, můžeme se jen usmívati jejich důvodům, které lze tak snadno vyvrátit. Vědoucím však mohlo by se také říci, kam dopadnou první silné paprsky. Poněvadž však paprsky znenáhla obepnou celou zemi, nemá účelu mluviti o tom podrobněji. Bude to trvati léta až k tomuto bodu a další léta, než se Země opět z tohoto vlivu vybaví. A pak bude očistěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a radosti obyvatel. Nikdy nebyla Země krásnější, než bude potom. Proto má každý věřící hleděti do budoucnosti s klidnou důvěrou a nelekati se, nechť přijde v příštích letech cokoliv. Dovede-li pln důvěry vzhlížeti k Bohu, nestane se mu nic zlého.

poselstvi/prednaska73.txt · Poslední úprava: 09.10.2014 15:29 autor: Marek Ištvánek