Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska20

20. 15. říjen 1932.

Jest veliká, důležitá hodina příprav a proto je velmi nutné, aby přijímající lidští duchové byli jasní a tiší jako zrcadlu podobná hladina jezerní. Vždyť k povinnosti jejich posvátné služby patří i to, aby si v nitru vytvořili takovou harmonii, že se jich již nebudou tolik dotýkat proudy z vnějšku.

Všichni ti povolaní, jimž příslušejí pozemské povinnosti, musí však také býti moudrými a dobrými strážci a rovněž tak musí být živými v trvalé snaze nevytvářet disharmonii, nýbrž každý nesoulad musí včas zastavit důsledným plněním svého vlastního okruhu povinností. Jemné soukolí musí zasahovat navzájem do sebe – k tomu Otec ve vás znovu probudil vaše živé cítění silou svého Slova!

Tak bude vybudován podstavec, na němž bude Slovo mocně nad vámi trůnit, když nejdříve úplně naleznete ten pravý souzvuk ve svém konání, ve spolupůsobení ze samozřejmosti, dokonce i v těch nejmenších každodenních povinnostech. I ty přispívají k tomu, abyste beze zbytku dokončili své velké splnění, přispívají k tomu stejně, jako kterékoliv velké, nápadné dílo. Ve všedním plnění povinností může často tkvíti mnoho velkého. Na tomto základě záleží a to pochopili dosud jen málokteří. Vztahujete ruce vysoko vzhůru a bojujete o svou cestu a při tom necháváte bez povšimnutí míjet kolem sebe možnosti vývoje, poněvadž se vám nedostává skromnosti.

Stojí nad vámi mocný duch a jakmile se správně otvíráte, přichází pomoc, lidem neznámá, ve velkém urychlování veškerého vašeho konání. O tom jste dosud neměli tušení. Veliké divy spočívají stále ještě v rukou Božích a zachvívají celým stvořením. Ze všech tvorů jedině člověk může je objevovat a chápat, jakmile k nim zaujme správný vztah. Mocný projev zákona i vás zasáhne a teprve potom pochopíte smysl těchto slov.

Dokud však toto jezero, které má přijímat sílu Světla, je rozvlněno až do hlubin, nemůže zrcadlo ducha tak jasně všechno zobrazovat, co spočívá na dně a není osvětleno. Záchvěvy nemohou zcela proniknout. Udržuj svou duši zdravou, potom bude zdrávo i tvé tělo! Zůstaň neznečištěn žalostnými negativními myšlenkami, které v tobě trvale hlodají a tebe zatěžují, které tě ze všech stran obklopují a tobě překážejí! Vprav se zcela do své služby a uzavři na nějakou dobu své měkké bohaté srdce – má patřit jen tvému úkolu.

To pravím ti já, Pán, a jsem ti povždy blízko, kdykoliv zaklepeš. Buď otevřen svému duchu a uzavírej se před tím mnohým, co mluví bezvýznamně. To říkám všem svým služebníkům.

sbornik1/prednaska20.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek