Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska18

18. „Kdy lidé pochopí Božské …“

Kdy lidé pochopí Božské? Nikdy, neboť toho nemohou pochopit. Kdy ale budou tak daleko, že učiní velký krok, který je cele postaví do mého Světla?

Je Den Svaté Holubice, kdy se Boží Láska vylévá do stvoření. Přináší vám život a sílu. Otevřete své duše dokořán, využijte každého okamžiku. Kdo mě slyší, ten stojí v soudu a můj hlas proniká nejhlubšími hlubinami hmotnosti. Spoutal jsem Lucifera a tím byl zlu stanoven konec. Buďte bdělí, neboť vás povolám ke žním, kdy to nebudete očekávat.

Pomozte mi třídit čisté od nečistého, aby divoké bouře nevrhaly hluché klasy do čistých polí. Otevřete se mé lásce, dejte prostor mé přísnosti, aby projela vašimi dušemi jako očistný oheň a rozjasnila je, neboť vězte, že vás miluji pro vaše dobré chtění, i když vás temnota tuze zatížila. Moje láska však není vašeho druhu, nýbrž z Otce, je Svatá. Proto jí nebudete nikdy rozumět. Ale budete-li se z ní radovat a snažit se, abyste jí byli hodni, pak jste učinili dost.

Imanuelův hlas k lidskému tvoru:

Já jsem, který Jsem!“

Já jsem Vůle Boha, tvého Stvořitele a Udržovatele, já jsem tvůj Pán! Já jsem pro vždy věčný. Já jsem počátek a konec, Alfa a Omega! Já jsem tvým prostředníkem k Božímu trůnu, sídlu Všemohoucího – jediného Bezbytostného!

Přišel jsem, abych zvěstoval Pravdu! Přišel jsem, abych ti přinesl Světlo a umožnil ti, aby ses sám vymanil z okovů zla, pokud se budeš v dobré vůli řídit mým Slovem.

Přišel jsem z Věčnosti, vracím se zpět k Věčnosti a přesto zůstávám u tebe a ty můžeš cítit mou Všudypřítomnost, pokud v pokoře otevřeš své nejhlubší nitro záření světlé Síly, kterou dávám bez omezení, vždy a všude. Jsem částí všesvaté nezávislosti z Boha, která je zákonem. Splňuji Boží zákon a ten zákon zní:

Spravedlnost!

Poznáš při tom, že dokonalá Boží spravedlnost se tobě a tvým bližním zdá příliš tvrdá a že by mohla být dokonce pociťována jako nespravedlivá. Je to však jen proto, že vy, tvorové Všemohoucího, jste během tisíciletí zkřivili pojem pravé Boží spravedlnosti a spoutali ji pouty vašeho rozumu.

Nyní jsem vstoupil na vaši temnou zem, do chaosu temnot, abych vás připravil a přinutil k tomu, aby se ten falešný pojem stal opět takovým, jak to chtěl Bůh, abych vám ještě jednou přinesl Slovo.

Teď ti pravím:

Já a Slovo Jedno jsme!

Jestliže se chceš zachránit před věčnou smrtí, ponoř se hluboko do Slova, osvoj si je a vybuduj v duchu chrám pro Slovo.

Kdo nechce takto zachránit své já, ten musí zbloudit na bludných stezkách života a zahynout.

 

Ještě Ti pravím: kdo by chtěl svůj život zachránit, musí jej ztratit.

Neboj se! Vytyčil jsem ti cíl, a pokud mi zachováš věrnost, budu tě posilovat. Dokonce i v hodinách největšího pokušení budu nad tebou držet svou ruku, aby ses jí mohl chopit!

Přemýšlej, co znamená mé Jméno! Poznej, kdo jsem!

Lidstvo, které usiluje vzhůru, dosáhne ve mně cíle své touhy. Ale ví o tom?

V Synu Člověka se naplní osud všech lidí!

sbornik2/prednaska18.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:17 autor: Marek Ištvánek