Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska22

22. Jestliže vy, nositelé kříže …

Jestliže vy, nositelé kříže, se trvale v nitru nezabýváte svatým Slovem, nejste v nitru neustále zaměřeni k vysokému cíli, nikdy tohoto cíle nedosáhnete. Nechtějte si křečovitě vynucovat čistotu v myšlenkách, ale namáhejte se svým citem, abyste postoupili dál. Pomoci vás obklopují, potřebujete se jen na ně zaměřit a uchopit pomáhající ruce.

Vy však stále a stále znovu stavíte před velký úkol své malé „já“, místo abyste si nejprve uvědomili svou povinnost vůči svému Bohu. Strachuji se o vás, neboť vidím vaši neschopnost a vidím, že vám často chybí dobré chtění, jinak byste mě mohli mnohem lépe následovat. Místo toho musím já pomáhat vám. Ještě jste vůbec nepoznali, o co jde.

Každý obyvatel a každý návštěvník Svaté Hory je pro mne zatížením místo pomocí. O sobě samých si myslíte, že jen vy máte veliké a čisté chtění a ti ostatní nikoli …! Ne, vy všichni jste ještě omotáni temnem, místo abyste byli naopak spojeni se Světlem. Já jsem vám otevřel bránu ke Světlu, ale vy zůstáváte stát na místě, místo abyste kráčeli kupředu.

Jen málo, velmi málo z vás se namáhá následovat mě. Ostatní nositelé kříže však, kteří se sami dostatečně nenamáhají, je označují za nesprávně stojící. Často jsem nevýslovně smutný a zoufalý, neboť vidím, že vám nemohu pomoci. Vy sami musíte poznávat, sami se namáhat, sami jít kupředu. V tom vám nikdo nemůže pomoci. A toto vědomí je pro mne hrozné. Cožpak velká oběť mého Otce má být opět marná? Jak a čím vás mohu konečně probudit? Cožpak nikdy neprocitnete?

Mohu vás jen varovat, ale pomoci vám nemohu. Má být vaší vinou ztraceno celé lidstvo?

Avšak těm nemnohým, kteří se poctivě snaží, mohu říci:

Nositel kříže, který splňuje, nemusí již zpět na tuto Zem.

Volám vás do posledního boje. Chopte se duchovního meče a bojujte za svou vlastní záchranu a za záchranu veškerého lidstva.

Láska Boha a moje modlitba jsou s vámi:

Otče, pomoz těm, které jsem povolal, a pomoz také těm, kteří přišli zásluhou povolaných. Nenechej je zase klesnouti do temna, nedovol, aby velká oběť byla marná.

sbornik2/prednaska22.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:22 autor: Marek Ištvánek