Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska23

23. Velký pátek 1932.

Nastává vážná hodina, ve které se setkáváme, převratná pro lidstvo, varovně připomínaná vědoucím a učícím se, kteří smějí stát v požehnání Svatého Grálu.

Hodina trojnásob významná! Oddělení Světla od Země vinou lidí ukřižováním Syna Božího! Stalo se to ve stejnou hodinu, když začalo to strašné dění.

„Dokonáno jest!“

Tato slova strhla most, který těsně spojoval Syna Božího s jeho učedníky, poněvadž on brzy poté opustil pozemské tělo. A učedníci byli tedy odkázáni sami na sebe: dát lidem příklad, jak žít podle vůle Boží!

A ve stejnou hodinu před devíti lety přišel Syn Boží ještě jednou na zemi, po dlouhé přípravě ze Světla, duchovně, aby mi osobně předal svůj úřad pro Stvoření, za přítomnosti všech Prastvořených a také v kruhu některých k tomu vyvolených pozemských lidí. Byl to vysoký okamžik, jehož sílu, pro pozemské lidstvo nezvyklou, nemohl žádný tenkrát přítomný zapomenout.

Potřetí přináší hodina dnes pro celé lidstvo započetí vrcholu duchovního soudu! To potrvá až do příští Slavnosti Svaté Holubice! A potom následuje konečné završení. Završení všech rozsudků, které si lidstvo samo vyřklo ve svobodném chtění, jež jim k tomu zůstalo zachováno. Až potom smím předstoupit před Boha Otce a oznámím mu slova závažná svým obsahem:

„Dokonáno jest!“

Co spočívá v těchto několika slovech, která jsem vám tím dnes řekl, celá hrůza a tíha myšlení, to přenechám nyní jednomu každému z vás pro sebe sama!

Také ve mně bude nyní pro splnění pomalu přerušen jeden most, který mě dosud úzce spojoval s vámi a s pozemským lidstvem! To ve mně pozemsky lidsky duchovní bude se nyní uvolňovat od Světla! Abych přestával také to pozemsky lidské pociťovat! Avšak nikoliv rozumové chápání, dobře si to pamatujte, neboť rozum jako produkt pozemského těla, mozku, je také na tento úzce vázaný, takže mi zůstalo vše až dosud naučené, tedy porozumění pro lidské jednání. Neboť také pozemské tělo mně ještě dále bude ponecháno k pozemskému splnění.

Jen pozemsky lidsky duchovní, které až dosud muselo vyvíjet hrubohmotné tělo pro pozemské působení a neslo pozemské jméno „Bernhardt“, bude nyní prouděním Božského bílého Světla v tomto pozemském těle rozvázáno v působení prazákonů stvoření, které jsem vám v přednášce „Život“ již objasnil.

Most, který mně k pozemskému lidstvu a k lidstvu v celém pozdějším stvoření potom bude chybět, musíte nahradit vy, rytíři, apoštolové, učedníci! Vy zůstáváte potom prostředníky mezi mnou a celým lidstvem! Zůstaňte vnitřně čistí a pevní a nezanechávejte uvnitř nikdy žádnou mezeru! Odpovědnost, kterou máte před Bohem a k lidem, je ve skutečném smyslu toho slova „nezměřitelně“ veliká!

Připravte se k tomu, neboť vaše hodina se přibližuje s mou!

 

Modleme se:

„Otče, my všichni víme o vážnosti hodiny!

Pomoz nám svou láskou a svou silou, aby spravedlnost v nejčistší formě nyní na Zemi přišla a zůstala!“

sbornik2/prednaska23.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:23 autor: Marek Ištvánek