Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska3

3. Prve nežli Abraham byl, jsemť já.

Tato Kristova slova, která mu svého času vynesla tolik nepřátelských útoků ze strany farizejů, můžeme snadno pochopit v celé jejich hluboké pravdě a samozřejmosti, uvážíme-li, že nejvyšším výchozím bodem veškerého vývoje je Božsky bezbytostné, čistě Božské 1)! K tomu se připojuje duchovně bytostné, sestupujíc jako u pyramidy od vrcholu směrem dolů, za nímž následuje opět po mnoha odstupněních stále širší a širší svět. Ten začíná nejjemnější, pozemským očím neviditelnou, jemnohmotnou částí, pak se stává stále hutnějším a hutnějším a s přibývající hutností také stále těžším, čímž klesá samozřejmě pořád hlouběji, až nakonec vyvstanou hrubohmotné části v celé své tíži a vykonávají svůj dalekosáhlý koloběh.

Duchovní člověk, k němuž patří také Abraham, pochází z duchovně bytostného, Kristus ale z Božsky bezbytosného.

Už tím je vlastně dána samozřejmost a správnost smyslu Kristových slov: „Prve nežli Abraham byl, jsemť já.“ Protože však tato otázka byla jednou vyslovena, má se dostati ještě dalšího vysvětlení těm, kteří se mohou tak hluboko vnitřně pohroužiti. Bůh sám je jako počátek a konec všeho, bezbytostný, může ale přijmout formu s pomocí duchovně bytostného jako pláště. Také Kristus přišel z tohoto bezbytostného. Z bezbytosného bude také ten, který je pověřen, aby vyvedl ke Světlu ty, kteří hledají Boha a jsou nyní tak ohroženi temnem. Všichni ostatní andělé a všechny zástupy nebeských bojovníků patří k duchovně bytostným. Protože duchovní člověk pochází z nejspodnějších stupňů duchovně bytostného a odtud vstupuje do hmotného, může samozřejmě, dosáhne-li nejvyššího vývoje, po své smrti opět postupně stoupati vzhůru až do říše duchovně bytostného, odkud vyšel a kterou proto může nazývat svým domovem. Přirozeně jen tehdy, když se stal duchovně čistým, když tedy odložil nebo odvrhl poslední hmotnou zátěž. Ta by mu znemožnila přechod z jemnohmotného do čistě duchovního, i kdyby byla sebenepatrnější. To je pak ta pravá říše Boží.

Přechod z čistě duchovního do Božsky bezbytostného je možný jen tomu, kdo přichází přímo z bezbytostného. Proto ve slovech Spasitele spočívá jen potvrzení prosté skutečnosti, kterou by ani nebyl mohl jinak vyjádřit.

1)
Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu, přednáška: 30. Člověk a jeho svobodná vůle.
sbornik2/prednaska3.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:55 autor: Marek Ištvánek