Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska6

6. Volání.

(Der Ruf – název německého časopisu, 1. ročník, sešit 1 a 2, srpen - září 1927)

„Volání“ vychází ven do celého světa! Má tvořit užší spojení mezi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnohých místech se utvořila „volná sdružení k pěstování myšlenek z mých přednášek“, aby ve společné činnosti vždy hlouběji vnikala do pravd velikého stvoření a tím též správně poznávala Vůli Stvořitele.

I když radostně zdravím tato sdružení, tak přesto je nemohu vésti a také se jich nemohu zúčastniti. Neboť takové snahy mají za následek vždy vázanost pro toho, kolem koho se seskupují. Povinnosti tak mnohého druhu, ať již také jen morální skrze příspěvky členů. Něco takového dělat nemohu.

Musím být a zůstat volným v tom, co říci mám!

Ve všech svých řečech a rozhodnutích! Nesmím při tom brát ohled na přání jednotlivců nebo celých skupin, k čemuž by došlo, kdybych tím byl spoután. Nebo tehdy, kdybych v tom chtěl vidět obchodní výhody. Obojí nesmím pro sebe a své spisy bráti v úvahu. Vzdor tomu nemohu upadnout do lhostejnosti a promarnit možnost poskytnout každému příležitost.

Proto nabízím, avšak neucházím se!

A zůstanu vždy u této zásady: Kdo nic pro sebe v mém slově nenachází, pro toho není také řečeno. Nemá je také nikdy obdržeti vynuceně.

Budu proto vždy svým Slovem přítelem každého člověka a nepřítelem jeho chyb, poněvadž kvůli němu nemohu nic škrtnout.

Poněvadž se tedy nemohu vázat na spolky a protože znám povzbuzující výsledek toho pro mnohé jednotlivce, vytvořil jsem ze své nutné osamělosti „Volání“, jakožto prostředníka mezi všemi čtenáři, skupinami, která svá sdělení a přání budou moci v něm vyměňovat. Za tímto účelem bude tu vždy bezplatné místo.

Nechť „Volání“ probudí opravdu mnohé duše a přinese všem vážně hledajícím osvícení a tím mír a pokoj!

sbornik2/prednaska6.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:59 autor: Marek Ištvánek