Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska8

8. Věnec pomocníků.

Rozšiřovaná dostupná proroctví o „Přicházejícím“ ukazují, že tento nebude sám, nýbrž bude mít věnec pomocníků, kteří stojí kolem něj stejně jako učedníci kolem Spasitele.

To znamená:

„Má stát jako skála v příboji, neotřesitelně. Osamělý na strmé výšině, oddělen od všech ostatních, ční jako vrcholek hory na vysokém hřebenu hor. V širokém oblouku kolem něj stojí věnec pomocníků, jako kdysi stáli učedníci kolem Spasitele. Nad ním vznáší se holubice a za ním je kříž Spasitelův. Tedy jen on založí tvrz Svatého Grálu jako předsíň k nebeskému Jerusalemu, městu zlatých ulic. Tato přicházející říše bude udržována čistá s železnou přísností, až k tvrdosti. On je počátkem vzestupu ke stupňům trůnu. Nesmí se spoléhat na žádného než na sebe samotného a k nikomu si nesmí jít pro radu. Čerpat má jen ze sebe, čta ve velké knize Boží a slyše vnitřní hlas, protože v něm jest Bůh.“

Věnec pomocníků má tedy stát kolem „Přicházejícího“. Jakého druhu jsou tito pomocníci? Jsou politici? Jsou vojáci? Můžeme uvést dvě podmínky, které se na tyto pomocníky vztahují. Tyto nejsou ovšem ani politického ani vojenského druhu.

 

Jsou to:

a) Sestra s požehnanýma rukama:

„Vizte mezi pomocníky sestru s požehnanýma rukama! V ní se zjevuje vysoká Boží milost, po tisíciletí zvěstovaná. Jen v nejčistší Lásce byla k Zemi seslána, aby podle Vůle Nejvyššího silou Jeho požehnání konala zázraky, Jemu ke cti a lidstvu ku spáse. Budou k ní proudit zástupy nemocných a bědných všech národů, aby jejím prostřednictvím nalezly vysvobození ze svých neduhů, jak tomu bylo kdysi u Spasitele.

S vírou v srdci a plni vděčnosti za milost Všemohoucího Boha se budou vyléčeni vracet zpět do svých zemí, aby tam radostně zvěstovali zázraky. Všechny poklady světa jsou sestře s požehnanýma rukama lhostejné. Nutí ji to jen, ve službě Nejvyššího, přinášet tyto pomoci těm, kteří se přibližují s důvěrou.“

 

b) Hvězdná sestra:

„Kde je ta hvězdná sestra, jejíž jméno bude znát mnoho pokolení? Až hvězdy zapadnou a nastane zmatek, bude tato pomocnice „Přicházejícího“, Bohem povolaná a omilostněná, poznána v záření hvězdy, v podivuhodném zpětném působení, které z Prasvětla vychází v barevných svazcích a skrze hvězdu zasáhne každého jednotlivce a po opětovném návratu proudí zpět k Prasvětlu. Ještě žádnému smrtelníku nebyl dosud tento dar přidělen. Přichází čas Boží milosti! Uprostřed zkázy otevřela se stavidla Boží Lásky a milosrdenství. Přichází pomoc od Otce ze Světla. Ohlašuje výstavbu nové Říše, až kouřící zpustošení přejde všemi zeměmi a všechno nečisté stráví.“

sbornik2/prednaska8.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:02 autor: Marek Ištvánek